עילוי נשמות לנרצחי השואה      כללי הרב דוד חי הכהן כ"ח תשרי תשס"ז


שאלה:
האם אפשר לעשות עילוי נשמה לנשמות של בני משפחתי שנרצחו בתקופת השואה, כאשר יום הפטירה לא ידוע? איך זה נעשה בפועל, אני אשה חילונית, אבל רוצה לעשות את זה על פי ההלכה.

האם ביום השנה לפטירה, של מי שתאריך פטירתו ידוע, יש לעשות שוב עילוי נשמה, על אף שהדבר נעשה כבר עם ההסתלקות מן העולם, והאם יש ספרים, בעברית ובאנגלית, שעוסקים בעילוי הנשמה, וניתן ורצוי שהחומר יהיה ברור ונהיר גם למי שאין לו רקע דתי.

תשובה:
מי שלא ידוע לו יום פטירתם של קרוביו יכול לבחור יום משוער ולקבוע אותו יום מדי שנה לאזכרה להדלקת נר לעילוי הנשמה לאמירת קדיש למתן צדקה לקריאת התהילים או משנה לעילוי הנשמה ועוד כל מיני מעשים טובים לזכר הנפטר. ואפשר לעשות זאת מדי שנה בשנה באותו תאריך למרות שזה נעשה כבר בשנים קודמות.

אינני מכיר ספרים מתאימים לבקשתך אולם בכל אני ממליץ על ספר גשר החיים חלק שלישי ואקווה שתמצאי שם מענה לבקשתך.

הרב דוד חי הכהן
שאלה:
מה הדין כשאני נמצא בכותל ואומר תהילים, ולידי יש מנין האומר קדושה. האם צריך להצטרף אליהם לקדושה, האם יש צורך לעמוד, או שניתן להמשיך ולומר תהילים בישיבה?

תשובה:
אם אתה בצד המנין, תעמוד במקום אך אינך חייב לומר איתם קדושה.
הרה"ג דב ליאור
שוכתב מתוכניתו בערוץ 7
ניתן לשאול שאלות גם בשידור ביום ראשון בשעות 21:00-21:30
בטלפון 297777 1212
תפילה לשינוי המזל      תפילה הרב דוד חי הכהן כ"ח אלול תשס"ו


שאלה:
מאז גיל קטן, אני סובל מחוסר מזל. לא יכול להכניס במכתב כה קצר את כל ההיסטוריה. האם הרב יוכל להפנות אותי לתפילה שתעזור לי, לפחות ליתרת חיי. כיום אני בן 46.

תשובה:
ראשית כדאי לגשת באופן אישי לרב או לתלמיד חכם שיתן עיצות מעשיות, אפשר לקרוא בתהילים פרקים י"ב, י"ג, ופרקי שיר המעלות (מ-ק"כ עד קל"ד).

הרב דוד חי הכהן


שאלה:
אנחנו רוצות לחלק דף עם תהילים לעוברים ושבים.
א. האם יש בעיה שבת תחלק דף עם מזמור תהילים לגבר?
ב. מסתבר שאנשים קוראים ואח"כ זורקים את הדף. האם בכל זאת לחלק למרות שאנו יודעים שיזרקו תהילים עם שם ה' על הרצפה (כמובן שנשתדל בעז"ה להרים אך עדיין לא נמצא הכל מן הסתם..)?

תשובה:
א. זה לא הידור מצוה.
ב. לא צריך לחשוש לזה.

הרה"ג דב ליאור
שוכתב מתוכניתו בערוץ 7
ניתן לשאול שאלות גם בשידור ביום ראשון בשעות 21:00-21:30
בטלפון 297777 1212

שאלה:
כאשר אדם נתון בניסון האם מן הראוי להתפלל לה' להצליח, אולי ה' רוצה לראות איך אדם עובר את הניסיון בעצמו ללא היתערבות של ה', [אילו אברהם אבינו היה מבקש עזרה בניסיונות שהוא עבר אז מה היה שווה הניסיונות]?

תשובה:
השם יתברך נתן לנו את מצוות התפילה כדי שנפנה אליו בכל עת ובפרט בעת צרה, כמו שכתוב בתהילים: "וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני". בקשת העזרה משמיים איננה סותרת את הבחירה ואת ההתמודדות שלנו מול הניסיונות, גם כשהשם עוזר עדיין יש לנו די בחירה ומבחינה מסוימת עיקר הבחירה היא לבקש את עזרתו. כבר אמרו חז"ל: "בכל יום יצרו של האדם מתגבר עליו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו".
שאלה:
הרב ענה שתהילים שהודפסו ע"י נוצרים שיש לגנוזו, והרי "ספר תורה שכתבו מין ישרף"?

תשובה:
"ספר תורה שכתבו מין-ישרף", מפני שהוא מכוון בכתיבה לשם עבודה-זרה. כיום, הכל נעשה בדפוס, ובעל בית הדפוס מדפיס מה שנותנים לו ללא כל כוונה מיוחדת מצידו, בין אם נותני החומר לדפוס הינם יהודים או נוצרים. מסיבה זו צריך לגנוז ספר תהילים שהודפס על-ידי נוצרים. הוא הדין בתנ"ך המודפס עם מה שנקרא בפיהם 'הברית-החדשה', שיש לחלק את הספר לשניים: את ה'ברית-החדשה' יש לשרוף, ואת התנ"ך יש לגנוז.
הרה"ג דב ליאור
שוכתב מתוכניתו בערוץ 7
ניתן לשאול שאלות גם בשידור ביום ראשון בשעות 21:00-21:30
בטלפון 297777 1212


שאלה:
על מה מכפר התיקון הכללי, או מה הוא מועיל אם אני אומר אותו בכל יום?

תשובה:
התיקון הכללי נכתב ע"י רבי נחמן מברצלב זצ"ל ובעיקרו נועד לתקן על חטאי נעורים, ומובן שקריאת פרקי תהילים ולימוד תורה מועילים לנפש האדם לטהרתה מכל דבר ולא רק מחטא מסויים.

הרב דוד חי הכהן


שאלה:
האם מותר לקרוא תיקון הכללי בלילה?

תשובה:
תיקון הכללי הוא אמירת פרקי תהילים וזוהי כנראה סיבת השאלה, היות וידוע כי רצוי לקרוא תורה שבעל פה בלילה ולא תורה שבכתב. אמנם ידוע כי פרקי תהילים משמשים גם כתפילה ולא רק כספר לימוד, ועל כן במסגרת של אמירת תפילה אנו אומרים תהילים גם בלילה (כמו שיר למעלות בתפילת ערבית ועוד).
היות ותיקון הכללי נחשב לתפילה ובקשת רחמים לתיקון חטאים אין לענ"ד חשש לאומרו בלילה ורק אם אפשר לקוראו ביום יש להעדיף. מה עוד שתפילה ביום חשובה יותר מתפילה בלילה.

הרב דוד חי הכהן


שאלה:
אני משתדלת לפני אמירת מזמורי תהילים להקדיש לעילוי נשמת אמי ז''ל. אולם יש לי עוד מספר לא מבוטל של קרובים נפטרים, שהייתי רוצה להקדיש להם גם מזמורי תהילים. כיצד עלי לנהוג? האם ניתן לומר לפני התפילה את כל שמות הנפטרים?

תשובה:
אפשר לומר תהילים לעילוי נשמת כמה נפטרים, ולכתחילה תגידי בפה את שמות כולם. אבל אם רק חשבת על שמותם, זה גם מספיק.

הרה"ג דב ליאור
שוכתב מתוכניתו בערוץ 7
ניתן לשאול שאלות גם בשידור ביום ראשון בשעות 21:00-21:30
בטלפון 297777 1212
למה אומרים תהילים?
הרב שמואל אליהו
שאלה:
אומנם נשאלו הרבה שאלות בנושא "ספר תהילים" וכל הקשור בו. אך אני מבקש מכבוד הרב שיתן לי את המקורות להלכות ולסגולות הקשורות בספר התהילים ע"מ שאוכל לחקור וללמוד את הנושא לעומק.


תשובה:

בס"ד

שלום רב,

ברצוני לענות על השאלה ששאלת בשני מישורים. הראשון באופן הפשוט - כתב השל"ה הקדוש בסיפרו (רנז:) וזה לשונו: "מי שחשקה נפשו להדבק בו יתברך ובשבחיו אז ידבק עצמו בספר תהילים". וכבר אמרו רבותינו ז"ל שדוד המלך ע"ה התפלל שיחשבו העוסקים בספר תהילים כעוסקים בדיני טומאה וטהרה בדקדוקי הלכות שנחשב בעיניו לפלח הגבוה בלימוד התורה, וענהו הקב"ה. וכן עוד הרבה מדרשים נפלאים המעוררים בעסק בספר הקדוש שאמרו דוד המלך ברוח קודשו.
(מבחינה טכנית תוכל לגשת לישיבה הקרובה אליך ולעיין בפרוייקט השו"ת ולקבל מקורות מדוייקים ועוד תוכל למצוא בהקדמות לספר התהילים כגון: ספר תהלים "נר חיים" עם הלכות הראשל"צ הרה"ג הרב מרדכי אליהו שליט"א).
ועיין בהקדמה של ר’ חיים פלאג’י:
http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=14350
וכן בהלכות קריאת תהילים:
http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=7684

ובמישור השני שבו אני רוצה לענות על שאלתך, נראה שהשאלה כמוה גם התשובה מאוד אישית ואינדיבידואלית ותלוי בצורת ההתחברות שלך. באופן אישי יכול להיות מאוד שהפעולה שבה תפעל עליך הקדושה של ספר התהילים, תוכל לפעול בצורה אחרת או אפילו הופכת על האדם מסוג שונה. יש כאלה שמתחברים יותר לעניין האישי כגון: ליקוטי תפילות של ברסלב ועוד ספרים אחרים בהם תוכל למצוא את מקור חווית התפילה האישית שבד"כ ההמון מחפש דווקא בספר תהילים מהסיבה הפנימית הקדושתית או גם מהסיבה הפשוטה שהוא הספר הנפוץ בין ההמון וגם בגלל המיתוס החיצוני שהצטייר סביבו הסגולה הפנימית הינה בפנים כך מתבטאת פעמים דרך ספר תהילים ופעמים אחרת. חזק אותה ותמשיך להאיר ממנה לכל עולמך הפנימי שיקרון חוצה אל עולמות נוספים של אנשים אחרים.
ו- ה’ וזכות ספר התהילים יהיו בעזרך.
בהצלחה!
תהילים מתחת לכרית
הרב שמואל אליהו
שאלה:
אחותי (6) נוהגת לשים מתחת לכריתה ספר תהילים קטן לסגולה ואני רוצה לשאול האם אין עם זה בעיה כלשהי של ביזוי הספר כשמחליפים מצעים/ שהיא ישנה על זה ובכלל האם מותר לשים ספר תהילים כזה בעריסה של תינוק לשמירה עליו?


תשובה:

בס"ד

מותר להניח תהילים תחת הכרית אבל לא מתחת לראש. וכדאי שהוא יהיה מכוסה.

אם מדובר בחדר שינה של זוג נשוי - כדאי שהספר יהיה מכוסה בשני כיסויים.

בהצלחה

הכנסת תהילים לשירותים
הרב שמואל אליהו
שאלה:
ב"ה
לכבוד הרב שלום וברכה!
האם מותר להיכנס עם תהילים בכיס או עם סידור בכיס, לבית הכסא, והאם מותר בצורה כלשהיא?
והאם בכלל מותר לשים סידור או תהילים בכיס?
תודה רבה ויישר כח!!!
יונתן ב.ח
תשובה:

כדי שיוכל להכנס לשירותים עם ספר תהילים, סידור, תפילת הדרך או אפילו פנקס ובו דברי קדושה, צריך שני כיסויים. (שו"ע או"ח סימן מ סעיף ב, מנשה ברורה שם ס,ק ז) הספר בתוך כיסוי ניילון זהו כיסוי אחד. והכיס כיסוי שני אבל כריכת ספר אף שלא כתובים עליה דברי קדושה אינה נחשבת כיסוי היות והיא מגוף הספר (משנה ברורה שם סק"ד).

תהילים
הרב שמואל זעפרני
שאלה:
שלום לרב!
קיבלתי מאחד שאמר לי לקרוא לפני פגישה עשרה מזמורי תהילים ולומר יהי רצון רציתי לדעת אם יש בדבר משהו? ואם מותר לומר את המזמורים בלילה? וכמה זמן לפני צריך לומר?


תשובה:

לא. שלום,
לפני כל פגישה טוב לקרוא תהלים,ומותר לקרוא בלילה לפני הפגישה.
בברכה וכל טוב
שמואל זעפרני
התשובה התקבלה מאת: הרב דוד לאו - מודיעין

התשובה התקבלה מאת: הרב לוי שלמה

התשובה התקבלה מאת: הרב דוד לאו - מודיעין
התשובה התקבלה מאת: הרב דוד לאו - מודיעין

תאריך פרסום:  כ"ד באלול תשס"ו
כותרת השאלה:   תהילים בזמן תפילה.
תוכן השאלה:   שלום כבוד הרב
רציתי לשאול האם מותר לקרוא תהילים בבית הכנסת בזמן התפילה ואם כן מתי ? והאם נכון לקרוא תהילים בראש השנה בבית הכנסת.
תודה רבה ושנה טובה
התשובה:
כותרת התשובה:   תהילים בזמן תפילה.
תוכן התשובה:   מצות אמירת התהלים גדולה מאד, וזו זכות גדולה לאומרי התהלים,
אך לא בתפילה! אפשר לאומרם לפני התפילה, אחריה, בבית או בבית כנסת, אבל לא בעת התפילה.
בראש השנה נהגו לסיים את התהלים פעמיים, סך הכל 300 פרקים, כמניין "כפר" בגמטריא.
בשורות טובות
התשובה התקבלה מאת: הרב דוד לאו - מודיעין

יהי רצון לפני ואחרי תהילים
תוכן השאלה:   שלום וברכה,
מתי ואיזה יהי רצון יש לומר לפני ואחרי קריאת פרקי תהילים יומי? האם כל יום, לפני ואחרי? בסיום כל ספר (באמצע הקריאה היומית)?

יישר כח
התשובה:
כותרת התשובה:   יהי רצון לפני ואחרי תהילים
תוכן התשובה:   שלום וברכה
אין הלכות בעניין, וניתן לומר בכל יום יהי רצון.

כל טוב
התשובה התקבלה מאת: הרב יובל שרלו
הרב ארז מש
התשובה התקבלה מאת: הרב יובל שרלו
התשובה התקבלה מאת: הרב רצון ערוסי
התשובה התקבלה מאת: הרב דוד לאו - מודיעין
 
הוספת תגובה

מה לדעתך הממשלה צריכה לעשות בנושא גלעד שליט
לקישורים נוספים...
גיא יצחק חבר
לחופש נולד
יהודה כץ הוריו, יוסף ושרה, הם ניצולי שואה. כבר כילד גילה יהודה כישרונות יוצאי דופן בלימודים, ובעיקר גילה צימאון רב ללימודי קודש.
רון ארד ת חדשה
צבי פלדמן נולד ב-29 בדצמבר 1956 בתל-אביב. אביו אברהם הגיע מאירופה לישראל לאחר שאיבד את כל משפחתו בשואה. אמו פנינה עלתה לישראל ממרוקו. צבי, הבכור מבין ארבעה ילדים, קרוי על-שם אביו של אברהם שנרצח ע"י הנאצים. לידתו של צבי סימלה בנייה של חיים חדשים בארץ החדשה
יהודה כץ נולד בשנת 1959 ברמת-גן שבישראל
יונה באומל והדיסקית של בנו זכריה באומל
משפחת פולארד הבגידה בבעלי
צבי פלדמן נולד בשנת 1956 בתל-אביב שבישראל
בנם הצעיר של יונה ומרים באומל. לזכריה (הידוע בכינוי זאק) שני אחים מבוגרים יותר - אח, שמעון ואחות, אסנה.
גיא חבר נולד בשנת 1977 בתל-אביב שבישראל
רון ארד המישפחה
זכריה באומל נולד בשנת 1960 בניו-יורק שבארה"ב
גיא חבר עד מתי
יותר מ 20 שנה בכלא
לתמונות נוספות...
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

4u&me (47)
נועה (43)
tula (45)
גדגד (89)